Kent Mimari

Taks Hesabı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken 3 Konu

Taban Alanı Kat Sayısı olarak tanımlanan TAKS hesabı veya taban alanı hesabı inşaat projeleri için özellikle yapılaşmanın yoğun ve bahçe mesafelerinin sınırlayıcılığının yüksek olduğu bölgelerdeki projelerde büyük sıkıntılar veya sınırlayıcılar getirebilmektedir.

Oysaki yönetmelikte açıkça belirtilen hususlara rağmen bazı mimari çözümlerde büyük problemler ve yorum farklılıkları ile eksiltmelere gidilebilmekte bu durum da yatırımcılar gerekse de idareler nezdinde sıkıntılara yol açabilmektedir.

İşte bu sıkıntılara karşın gerekli tedbirleri almak adına TAKS hesabıyla ilgili en şüpheli konuları bu yazımızda yanıtlamaya çalıştık.

İşte şüpheye götürebilecek bazı uygulamalar ve yönetmeliklere göre yorumlanması:

1.) Bina girişindeki sahanlık merdiveni ve engelli rampaları taks hesabına dahil midir?

Taks hesabına dahil edilmesi gereken boşluklar planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde açık şekilde belirtilmekte olup bina girişindeki sahanlık ile engelli rampaları elbette TAKS’a dahil edilemez.

Ancak plan, kesit ve görünüşlerde detaylandırılmayan abartılı giriş sahanlıkları daha sonra altı kapatılarak yarı bodrum mahiyetinde kullanılabileceği tehlikesine karşın bazı idarelerce taks hesabına dahil edilebilmektedir.Prensip kararlarıyla bu uygulamaların kısıtlandığı da görülebilmektedir.Yani bina giriş merdiveni ve engelli platformu / engelli rampaları taks hesabına kesinlikle dahil değildir.

2.) Zemin terasları TAKS hesabına dahil midir?

Zemin terasları yönetmeliğin ilgili maddelerinde bağlı olduğu bağımsız bölümün veya katın brüt alanıyla ilgili sınırlamalar içeren büyüklük kısıtlaması ile yapılan balkonlardır.Kesinlikle TAKS hesabına dahildir.

Ancak 2.40 m şakuli yüksekliği sağlayan , ve balkon tanımını gerçekleştiren hacimler taks’a dahil edilmez.

3.) Duvarları taşıyıcı sistemden geri çekerek taks’tan alan kazanılabilir mi?

Yönetmelikte TAKS hesabına dair tanım ve maddeler taşıyıcı sistem dış yüzeyinden izdüşüm alınarak olduğu açık şekilde belirttildiğinden duvarları içeri çekerek kolonların dışarıda kaldığı durumlarda TAKS hesabı duvarlardan değil kolonlardan yani en dıştaki kısımlardan alınır.

Yönetmelik yorumu her zaman güvenli yerde kalacak şekilde yapılır

Bu durum şüpheye düştüğünüz zamanlarda kullanmanız gereken dönemlerde kullanabileceğiniz bir durumdur.Ancak herşeyin ucu ucuna olduğu etüt ve tasarımlarda ise projeyi sunacağınız idareyle doğrudan hazırladığınız taslaklar üzerinden ön görüşme yapmak sonradan çekeceğiniz revizyon çilesine birebir çaredir.

Ülkemizde yönetmelikler de tıpkı eğitim sistemimiz gibi değişmekte.Değişmesi elbette iyi bir durum ama zaman içerisinde yeniliklere ayak uydurması gerekliliği çoğu kez göz ardı edilebilmektedir.

Minik bir hatırlatma veya tekrar babında TAKS’a dahil edilmeyecek kullanımlar yönetmeliğin 20. maddesinin 8. bendinde belirtilmiş olup aşağıdaki gibidir;

8) Taban alanına dâhil edilmeyecek kullanımlar;

  1. a) Tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altındaki avlular, iç bahçeler,
  2. b)  (Değişik:RG-30/9/2017- 30196)(2) Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20’sini geçmeyen; kameriye, pergola, sundurma, açık yüzme ve süs havuzu, c) Bağlantılı olduğu bağımsız bölümün veya bulunduğu katın brüt alanının %10’unu aşmayan üstü açık veya sökülür-takılır hafif malzeme ile örtülü zemin terasları,

ç) Çevre düzenlemesi ve güvenliği için yapılan bahçe duvarı, istinat duvarları, 6 m²’yi geçmeyen kontrol veya bekçi kulübeleri,

  1. d) (Değişik:RG-30/9/2017- 30196)(2) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü, normal merdiven haricinde kaçış yolu içerisinde yer alan, asgari ölçülerde ve adetlerde yapılan merdiven evi ile yangın güvenlik holleri,
  2. e)  Asgari ölçülerdeki; temele kadar inen asansör boşlukları, ışıklıklar,çöp ve atık ayrıştırma bacaları, hava bacaları, şaftlar,
  3. f)  Ana yapının dışında kalan; binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, jeneratör, yağmur suyu toplama havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri, ısı merkezi,
  4. g)  Akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar,

ğ) Güneş panellerinin temel ve kaidesi haricindeki kısımları,

  1. h) Açık otoparklar,

ı) Giriş saçakları (markizler),

Kaynak: http://www.mimarihaber.net/2018/01/01/taks-hesabi-yapilirken

Gökhan Sert

Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü 2020 yılı mezunu şehir plancısıyım. Bu platformu planlama,mimarlık ve tasarım ile ilgili araştırmalardan edindiğim bilgileri arttırmak ve sizlerle paylaşmak amacıyla kurdum.

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın