Kent

Ebenezer Howard: Bahçe Kent Modeli

Ebenezer Howard bahçe kent modeli

Bahçe kent modeli (The Garden City Model) Ebenezer Howard tarafından sanayi döneminin şehrin işleyişinde ki etkisi ve yarattığı çevresel kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla 1898 yılında sunulmuştur. Ebenezer Howard’ın amacı doğayı kentin ana parçası haline getirerek doğa ile iç içe olan bir kent yaratmaktır.

 Sanayi devriminin birlikte getirmiş olduğu kent ve kırdaki değişmeler konut birimlerini de etkiledi. Sağlıksız konutlarda yaşayan insanlar ve onların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Ebenezer Howard kent-kır kavramını birlikte inceledi.

Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright ve Le Corbusier ideal kent modellerini araştıran plancılardır. Bu ünlü şehir plancılarının amacı kenti bütünsel bir değişime sokmaktır.

Ebenezer howard’ın 3 mıknatıs şemasına göre şemanın merkezinde bulunan insanlara eşit mesafede 3 mıknatıs bulunmaktadır. Her bir mıknatıs farklı insan toplumlarını temsil etmektedir. Kırsal alanın doğal güzellikleri ve kentin bilgi ve teknoloji konularındaki ilerlemesini birleştirerek kır ve kenti avantajlar ve dezavantajlar yönünden sentezini yapmıştır.Bunu şu şekilde açıklamaya çalışabiliriz.;

Kent

 • Doğan uzak
 • Sosyal donatı alanları fazla
 • Çevresel kirlilik yüksek düzeyde
 • İş olanakları fazla
 • Yaşamak için harcanan maliyet fazla
 • Alt yapı sorunu çözülmüş
 • Yüksek kirala fiyatları
 • Çalışma saatleri uzun fakat karşılığında yüksek ücret alınmakta

Kır

 • Sosyal donatı alanları az
 • İşsizlik fazla
 • Doğayla iç içe olmanın getirdiği temiz hava, temiz su ve diğer doğal kaynaklar fazla
 • Yaşamak için harcanan maliyet az
 • Alt yapı sorunu var
 • Düşük kira fiyatları
 • Çalışma saatleri uzun fakat karşılığında düşük ücret alınmakta

Kent – Kır

 • Doğanın getirdiği olanaklar ve toplumsal fırsatlar
 • Tarımsal alanlara veya rekreasyon alanlarına ulaşılabilirlik
 • Yüksek ücret alınmasına karşılık düşük kira fiyatları
 • İnsanların nefes alabildiği bahçeli evler
 • Kentsel Büyümenin Bir sınırı olmalı

Modelin Detayları

 • Desantralize olacak olan nüfus, ortalama 32.000 kişilik olup, bahçe kentin nüfusu sınıra geldiğinde (optimum büyüklük) bir yenisi kurulup, bahçe kent birimleri arasında ulaşım sağlanacaktır. Bu şekilde insanlar kent ve kır bütünlüğünde kentin olanakları ve bununla birlikte doğanın güzelliklerinden faydalanmış olabileceklerdir. (demiryolu ve ana akslar ile bağlanan kentler sistemi)

Ebenezer Howard bahçe kent modeli

 • Çok merkezli fakat bir bütün halinde işleyen bahçe şehirler bu bütünün bir parçası niteliğinde olacaktır. Böylelikle Bahçe şehir kentin avantajlarından yeterli miktarda faydalanabilecek kaynaklar insanların sosyalleşebileceği mekanlar yaratmak amacıyla kurulmuş olacaktır.
 • İdari ve ekonomik yönden bağımsız, kendine yeterli çalışma alanlarına sahip olan bir kent
 • Spekülasyonu önlemek için arazi kamuya ait olacaktır.
 • Tarımsal alanlardan ve açık alanlardan oluşan yeşil sistem kenti çevreleyecek. Ve bu şekilde Tampon işlevi görerek kentin kontrolsüz büyümesini önleyecek.
 • Endüstri alanları kent çeperinde, konut alanlarına uzak mesafede konumlanacak.
 • Merkezde 2 Ha’lık bir park; etrafında çevrelenmiş kamu yapıları belediye binası, kütüphane, sanat galerisi, tiyatro, hastahane bulunacaktır.
 • MİA park çevresinde olacaktır.

Ebenezer Howard’ın ortaya çıkardığı ideal kent modeli Bahçe Kent (The Garden City Model) Modeli’nin uygulanmış olduğu kent örneklerini inceleyebilirsiniz;

Bahçe Kent Modeli Örnekleri

En Önemli Bahçe Kent : Letchworth Bahçe Kenti

Sanayi kenti olan Letchworth’te yüksek kiraları ödeyemeyen sanayi çalışanları için düşük fiyatlı konutlar yapmayı amaçlamıştır.

Welwyn Bahçe Kenti

Tel Aviv Bahçe Kenti

İtalya’da Bahçe Kent

Bahçe kent modelini anlatan bir video;

Siz de bahçe kent modelinin uygulandığı bir yerde yaşamak istermiydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz bizim için çok değerliler.

Ek olarak eğer bu blog yazısını beğendiyseniz. Şuradan benzer blog yazıma ulaşabilirsiniz.

Ayrıca “Ebenezer Howard Bahçe Kent Modeli” başlıklı blog yazıma slayt formatında buradan ulaşabilirsiniz.

Gökhan Sert

Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü 2020 yılı mezunu şehir plancısıyım. Bu platformu planlama,mimarlık ve tasarım ile ilgili araştırmalardan edindiğim bilgileri arttırmak ve sizlerle paylaşmak amacıyla kurdum.

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın