Kent

Kentlerin Gelişimi

Kentler zamanın ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesi nedeniyle yıllar içinde büyük değişimlere uğramaktadır. Bu değişimin en göze çarpan şehirlerinden biri...

Kent

Kent Nedir?

Kent kavramı tarihin her safhasında farklı anlamları olan ve sürekli değişmeye açık olan bir olgudur. Aristo’ya göre kent insanların kaliteli yaşam sürmek için...