Yarışma

7 İklim 7 Bölge – Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

Teması “Mahalle” olan ‘7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’na proje teslimi için son tarih 25 Ağustos 2017.

Yarışmanın Adı ve Türü

“7 İklim 7 Bölge –Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen serbest, ulusal fikir yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı

Hızlı nüfus artışı ve köyden kente yoğun göçlere karşı hazırlıksız yakalanan kentlerimizde yaşanan plansız ve kimliksiz yapılaşma, estetik değerlerin göz ardı edilmesi ve değişen yaşam koşulları; binlerce yıllık bir mimari kültür, gelenek ve birikimin yansıması olan mahallelerimizin özgün mekânsal ve sosyo-ekonomik dokularının bozulmasına ve kaybolmasına neden olmaktadır.

Bu durum özellikle geleneksel değerlere ve geleceğe aktarılması gereken çok zengin bir kültürel birikime sahip ülkemiz şehirlerinde, konut ve yaşam alanlarının yerel kimliğinin korunması ve yaşam kalitesinin arttırılması için yeni ve bütüncül değerlendirmelerin yapılmasını gündeme getirmektedir.

Şehirlerimizde var olan geleneksel ve kadim değerlerin günümüz yaşam koşullarına taşınmasına yönelik “mahalle” odaklı kentsel planlama ve tasarım ilkelerinin geliştirilmesi ile nitelikli kentsel mekânların sağlanmasına yönelik kararların üretilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda yarışmanın amacı, insanların bir arada çeşitli etkileşimlerde bulundukları ve birbirlerinin hayatlarına dokundukları en temel alan olan mahalle alanının günümüz kentsel ihtiyaçları ile güncel şehircilik, kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj anlayışları doğrultusunda kurgulanarak;

 • Kentsel ölçekte şehrin kimliğini ve sürdürülebilir gelişimini destekleyen,
 • Yaşam alanı ölçeğinde (fiziksel ve toplumsal açıdan) güvenli, yaya dostu ve erişilebilir / engelsiz olan,
 • Çevresel veriler (doğal yapı, iklimsel özellikler), yöresel mimari ve geleneksel değerlere saygılı ve sosyal bütünleşmeyi sağlayan,
 • Estetik kalitede,
 • İnsan odaklı yaşam alanlarının oluşmasını teşvik etmektir.

Yarışmanın Konusu

“7 İklim 7 Bölge – Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” ile yukarıda bahsedilen amaca ulaşılması için mahalle dokusu, mahalle kültürü, sürdürülebilirlik, kimlik, insan / kullanıcı odaklılık, yaşam ve mekân kalitesi, sosyal yaşam, geleneksel değerler, modern yaşam gereksinimleri, sosyal bütünleşme, mimari öğeler, kentsel estetik ve peyzaj, siluet, ekoloji kavramları ile yeni şehircilik akımlarını “mahalle” ortak bileşeninde sentezleyerek, seçilen yarışma alanında;

 • Yarışma alanının çevresiyle makro ilişkilerini gösteren ‘konseptşema’,
 • Tasarımın genel politika, ilke ve stratejilerinin belirleneceği ölçekli ‘ilkesel tasarım şeması’,
 • ‘Kentsel tasarım projesi’,
 • ‘Vaziyet planı’,
 • Tasarımı destekleyen kat planları, kesit ve görünüşler, perspektifler
 • Maket ile bir bütün olarak geliştirilecek mahalle konseptli fikir projesidir.

Yarışma Alanları

İdaremizin önümüzdeki dönemde ülkemizin her bölgesinde uygulama yapmayı planladığı
alanlar arasından belirlenen yarışma alanları aşağıda belirtilmiştir. Ekipler çalışma alanlarını
kendileri belirleyeceklerdir.

 Akdeniz Bölgesi (Hatay Dörtyol)
Parsel Alanı :255.445 m²
Min. Hane Sayısı 500
Merkeze Olan Mesafesi :1,3 km.
Doğu Anadolu Bölgesi (Muş Merkez Kepenek)
Parsel Alanı :299.144 m²
Min. Hane Sayısı 500
Merkeze Olan Mesafesi :5 km.
 Ege Bölgesi (Denizli Pamukkale)
Parsel Alanı :312,228 m²
Min. Hane Sayısı 500
Merkeze Olan Mesafesi :3 km.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Mardin Artuklu)
Parsel Alanı :303.571 m²
Min. Hane Sayısı 500
Merkeze Olan Mesafesi :5 km.
İç Anadolu Bölgesi (Eskişehir Odunpazarı)
Parsel Alanı :256.483 m²
Min. Hane Sayısı 500
Merkeze Olan Mesafesi :4 km.
 Karadeniz Bölgesi (Kastamonu Merkez Örencik)
Parsel Alanı :225.223 m²
Min. Hane Sayısı 500
Merkeze Olan Mesafesi :5 km.
 Marmara Bölgesi (Tekirdağ Çorlu)
Parsel Alanı :217.350 m²
Min. Hane Sayısı 500
Merkeze Olan Mesafesi :3 km.

Jüri Üyeleri ve Raportörler


Asli Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. Murat GÜL (İ.T.Ü. – Mimar) Jüri Başkanı
 • Prof.Dr. Zekiye YENEN (Y.T.Ü.- Mimar-Şehir Plancı)
 • Doç.Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN (İ.T.Ü.- Mimar)
 • Hicran ÇAKMAK (Emlak Konut GYO A.Ş. Projeler Dairesi Başkanı- Mimar)
 • Mustafa Levent SUNGUR (Başbakanlık TOKİ Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı- İnşaat Mühendisi)
 • Bünyamin DERMAN (Y.Mimar)
 • İbrahim Hakkı YİĞİT (Y.Mimar)


Yedek Jüri Üyeleri

 • Bülent ÖZTURAN (Başbakanlık TOKİ Etüd ve Proje Şube Müdürü-Mimar)
 • Serhat GÜNKAN (Başbakanlık TOKİ Statik ve Betonarme Şube Müdürü- İnşaat Mühendisi)
 • İlyas Fehim ÇELİK (Emlak Konut GYO A.Ş. 1 Nolu Proje Müdürü- Mimar)
 • Timuçin KURT (Başbakanlık TOKİ 1 No’lu Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü- Y.Şehir ve Bölge Plancı)


Danışman Jüri Üyeleri

 • Fatma VARANK (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yard. V.- Mimar)
 • Uğur İNAN (Başbakanlık TOKİ İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı- Y.Şehir ve Bölge Plancı)
 • Beşir AYVAZOĞLU (Araştırmacı-Yazar)
 • Ömer L. ARI (Y. Mühendis)
 • Prof.Dr. İsmail COŞKUN (İstanbul Ü.-Sosyolog)
 • Kamil BULUT (Bakkallar Odası Bşk.)


Raportörler

 • Veysel GENÇDAL (Mimar)
 • Ahmet Kutluğ GAYRETLİ (Mimar)
 • Evrim KESKİN (Mimar)
 • Başak Betül KARABULUT (Mimar)

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 05/06/2017
 • Soruların İletilmesi İçin Son Tarih: 23/06/2017
 • Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih: 05/07/2017
 • Proje Teslim Tarihi ve Saati: 25/08/2017, saat 17:00’ye kadar.
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı: 07/09/2017
 • Sonuçların İlanı: 14/09/2017

Ödüller ve Ödeme Şekli (Her Bir Bölge İçin)

 • 1. Ödül 125.000TL
 • 2. Ödül 100.000TL
 • 3. Ödül 75.000TL
 • 1. Mansiyon 35.000TL
 • 2. Mansiyon 35.000TL
 • 3. Mansiyon 35.000TL

Yarışmacılara verilecek olan ödül ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir. Her bir yarışma alanındaki ödül sıralamaları ve projelerin ödüle layık olup olmadığı jürinin takdirine bırakılmıştır

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Yarışmayı Düzenleyen İdare: TOKİ – Emlak Konut GYO A.Ş.
Posta Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2B Ataşehir/İSTANBUL
Telefon Numarası: 0 216 456 48 65 / 0 216 456 48 66
Faks Numarası: 0 216 456 48 67
Elektronik Posta Adresi: info@7iklim7bolge.com
İnternet Sitesi: www.7iklim7bolge.com

Gökhan Sert

Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü 2020 yılı mezunu şehir plancısıyım. Bu platformu planlama,mimarlık ve tasarım ile ilgili araştırmalardan edindiğim bilgileri arttırmak ve sizlerle paylaşmak amacıyla kurdum.

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial